V rámci tohoto projektu byly realizovány dvě nové skupinové domácnosti v Aši a v Krásné u Aše pro obyvatele Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ Hazlov Karlovarský kraj. Byl tak naplněn cíl jednoho z individuálních projektů zaměřeného na přemístění lidí se zdravotním postižením z ústavní péče DOZP „PATA“ v Hazlově do běžného bydlení s podporou potřebných sociálních služeb.

V rámci individuálního investičního projektu Karlovarského kraje pro čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu s názvem „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část I“ byla provedena rekonstrukce bytu v Aši v Sibiřské ulici 2565 a rodinného domu v Krásné u Aše pro prvních 7 klientů.

Vznikly tak dvě skupinové domácnosti – v bytě v Aši na Sibiřské pro tři uživatele a v rodinném domě pro čtyři uživatele. V těchto skupinových domácnostech bude uživatelům poskytnuta stávající sociální služba, kterou původně využívali v Domově pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov.