Lidé z hazlovské PATY už brzy budou bydlet v nových domcích v Aši

 

Karlovarský kraj nechal vybudovat nové bydlení pro obyvatele Domova pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově. Celkem 18 klientů PATY se během prázdnin přestěhují do právě zkolaudovaných  domků v Aši, Jiráskově ulici. Kraj tak završí další etapu tzv. transformace pobytového zařízení pro poskytování sociálních služeb, na jejíž financování využil finanční prostředky z Integrovaného operačního programu v rámci projektu s názvem „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část II“.

 

Lidé dosud žijící v ústavní péči se budou moci v mnohem větší míře začlenit do „běžné“ společnosti, získají více soukromí a možnost vlastní volby mimo jiné ve využití veřejných služeb v místě. „Samozřejmě se počítá s tím, že jim oporou budou potřebné sociální služby,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák a dodal, že náklady na realizaci této etapy projektu činily 31.700.000 korun.

 

Do současnosti nechal Karlovarský kraj v první části projektu zrekonstruovat rodinný dům v Krásné, kde bydlí 4 lidé a byt v Aši využívaný třemi klienty. Ve druhé části se nyní dostavěly domy pro 18 lidí v Aši. „Od září loňského roku je také 14 bývalým klientům hazlovské PATY poskytována služba chráněné bydlení v nájemních bytech v Chebu a 15 lidem v Aši,“ upřesnil náměstek Čermák.

 

Dokončení Transformace zařízení PATA Hazlov se předpokládá z prostředků EU v dalším programovacím období 2014+. 

 

logoetapa