Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí

Baner_Bez názvu

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Reg. č. projektu: CZ.1.09/1.3.00/78.01273

 

Předmětem projektu je vytvoření zázemí pro pořízení zdravotnického přístroje – lineárního urychlovače (včetně kompletního příslušenství), který má za úkol nahradit stávající lineární urychlovač na oddělení radiační onkologie v nemocnici v Chebu. Po uvedení do provozu převezme veškerou léčebnou radioterapii onkologicky nemocných pacientů prováděnou na výše uvedeném oddělení a dojde k výraznému zlepšení dostupnosti kvalitní lékařské péče v Chebu resp. v Karlovarském kraji.

Záměrem předkládaného projektu je realizace stavební části spočívající v demolici stávajícího zcela nevyhovujícího objektu a v přístavbě objektu lineárního urychlovače a nutného zázemí, tzv. bunkru. Stavební akce zahrnuje kompletní přístavbu jednopodlažní budovy s vybavením pro umístění a provoz lineárního urychlovače na onkologickém oddělení nemocnice v Chebu. Součástí stavby se stane i zázemí pro pacienty a zdravotníky a nová přípojka nízkého napětí do rozvodny energocentra.

Žadatelem o dotaci je Karlovarský kraj, partnery projektu jsou Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. a Město Cheb.

Datum zahájení projektu: 1.1.2014

Datum zahájení stavby: 18.12.2014

Předpokládané datum uvedení stavby do provozu: 4.10.2015

Datum ukončení projektu: 30.10.2015

Stavba byla dokončena dne 31.8.2015. Kolaudační souhlas se stavbou byl vydán dne 16.9.2015. Lineární urychlovač se v lékařství používá při ozařování zhoubných nádorových onemocnění a jeho chebské pracoviště je jediným svého druhu na území Karlovarského kraje. Stavební práce prováděla společnost Metrostav a.s., technický dozor vykonávala společnost Investon s.r.o.

Celkové náklady na projekt byly poskytovatelem dotace schváleny ve výši 36 420 736,98 Kč, z čehož dotace z rozpočtu regionální rady regionu soudržnosti severozápad jsou předpokládány ve výši 25 820 848,29 Kč (85 % ze způsobilých výdajů projektu) a vlastní podíl Karlovarského kraje je předpokládán ve výši 10 599 888,69 Kč.

Do konce měsíce října předloží Karlovarský kraj prostřednictvím Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. závěrečnou monitorovací zprávu spolu se žádostí o platbu, kde budou vyčísleny kompletní finanční náklady související s realizací projektu.

V podzimních měsících pak přijde na řadu umístění přístroje do vybudovaného zázemí. Do plného provozu by měl být lineární urychlovač uveden koncem roku 2015.