Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Baner_Bez názvu

 

 

Reg. č. projektu: CZ.1.09/1.3.00/78.01253

Žadatelem o dotaci je Karlovarský kraj, partnery projektu jsou Karlovarská krajská nemocnice, a.s. a APDM KK, p.o.  

Předmětem projektu Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech je opustit pavilony L a M ve spodní části areálu nemocnice v Karlových Varech, které jsou ve velmi nevyhovujícím až kritickém stavebnětechnickém stavu a přestěhovat je do centrálních, hlavních pavilonů areálu nemocnice (do pavilonu B), z nichž byla část kapacit přestěhována, tedy uvolněna do nově otevřeného Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu (pavilonu A). Dále projekt zahrnuje přístavbu jednoho patra pro infekční oddělení nemocnice nad část pavilonu B a také nástavby pro ORL. Vnitřní úpravy nástavby však nejsou zahrnuty do předkládaného dotačního projektu a jsou řešeny samostatně jako projekt přímo navazující na tento předkládaný dotační projekt a současně též realizovaný.  

Datum zahájení projektu: 1.12.2011

Datum zahájení stavebních prací: 18.2.2015

Předpokládané datum uvedení stavby do provozu: 18.11.2015

Datum ukončení projektu: 30.11.2015

Celkové náklady na projekt byly poskytovatelem dotace schváleny ve výši 121 267 904,76 Kč, z čehož dotace z rozpočtu regionální rady regionu soudržnosti severozápad jsou předpokládány ve výši 85 000 000,00 Kč a vlastní podíl Karlovarského kraje je předpokládán ve výši 36 267 904,76 Kč.

Stavební práce provedla společnost OHL ŽS, a.s., technický dozor vykonávala společnost Investon s.r.o.