ROP_logo

 

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech

Reg. č. projektu: CZ.1.09/1.3.00/78.01253

Žadatel o dotaci a Příjemce dotace: Karlovarský kraj

Partneři projektu: Karlovarská krajská nemocnice, a.s. a Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.

Zhotovitel stavby: OHL ŽS, a.s.

Technický dozor stavby: Investon s.r.o.

 

Předmětem projektu Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech bylo opustit pavilony L a M ve spodní části areálu nemocnice v Karlových Varech, které byly ve velmi nevyhovujícím až kritickém stavebnětechnickém stavu a přestěhovat je do centrálních, hlavních pavilonů areálu nemocnice (do pavilonu B), z nichž byla část kapacit přestěhována, tedy uvolněna do nově otevřeného Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu (pavilonu A). Dále projekt zahrnoval přístavbu jednoho patra pro infekční oddělení nemocnice nad část pavilonu B a také nástavby pro ORL. Vnitřní úpravy nástavby však nebyly zahrnuty do předkládaného dotačního projektu a byly řešeny samostatně jako projekt přímo navazující na tento realizovaný dotační projekt.

 

Datum zahájení projektu: 1.12.2011

Datum zahájení stavebních prací: 18.2.2015

Datum uvedení stavby do provozu: 11.11.2015

Datum ukončení projektu a podání Žádosti o platbu: 25.11.2015

Proplacení Žádosti o platbu: 16.3.2016

Předpokládané celkové náklady na projekt: 121 267 904,76 Kč

Předpokládaná výše dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „RRRSS“): 85 000 000,00 Kč

 

Skutečné celkové náklady na projekt: 120 007 040,66 Kč

Výše poskytnuté dotace z rozpočtu RRRSS: 79 975 425,10 Kč

 

 centralizace