O PROJEKTU:

V rámci projektu Statutárního města Karlovy Vary, spolufinancovaného z ROP NUTS II Severozápad, realizuje Karlovarský kraj stavbu Cyklostezka Ohře, úsek Karlovy Vary Doubský most – Tašovice – Svatošská ulice.
Jedná se o úsek cyklostezky procházející od Doubského mostu levobřežní nivou na břehu řeky Ohře, pokračující do ulice U Brodu a dále místní částí Tašovice po částečně zpevněné místní komunikaci k jižnímu konci zahrádkářské kolonie, kde následně přechází po nově navržené lávce na pravý břeh do Doubí, kde se napojí na stávající cyklotrasu (ulice Svatošská).
Délka celého nově vybudovaného úseku bude 2,2 km s asfaltovým povrchem. Lávka, o délce 83m, je navržena ocelová s dřevěnou mostovkou a dřevěným zábradlím.
Mimořádný význam úseku je spatřován v odvedení cyklistů ze silnice I.třídy I/20, resp. E49, tranzitního tahu směr Bečov nad Teplou a Plzeň s mimořádně hustou kamionovou dopravou a výrazným stoupáním. Výhledově by mělo dojít k realizaci úseku Dvorský most – Doubský most, a tím k napojení na část již provozovanou část Interspar – Kaufland.
Fyzická realizace byla zahájena dne 23.6.2014 a ukončení je plánováno na 31.5.2015.
Zhotovitelem stavby je společnost EUROVIA CS, a.s.