nuts2SZ

 

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

 

Cyklostezka Ohře III

Projekt Cyklostezka Ohře III, byl realizován Karlovarským krajem ve spolupráci se Statutárním městem Karlovy Vary v termínu od měsíce července 2014 do konce měsíce května 2015. Investorem byl Karlovarský kraj, který na projekt získal spolufinancování z ROP NUTS II Severozápad.

Jedná se o úsek cyklostezky procházející od Doubského mostu levobřežní nivou na břehu řeky Ohře, pokračující do ulice U Brodu a dále místní částí Tašovice po částečně zpevněné místní komunikaci k jižnímu konci zahrádkářské kolonie, kde následně přechází po nově navržené lávce na pravý břeh do Doubí, kde se napojí na stávající cyklotrasu (ulice Svatošská).

Délka celého nově vybudovaného úseku je 2,2 km. Povrch cyklostezky je asfaltový. Součástí cyklostezky je také vybudovaná lávka přes řeku Ohři o délce 83 m. Jedná se o lávku s dřevěnou mostovkou a dřevěným zábradlím.

Mimořádný význam tohoto úseku je spatřován v odvedení cyklistů ze silnice I. třídy I/20, resp. E49, tranzitního tahu směr Bečov nad Teplou a Plzeň s mimořádně hustou kamionovou dopravou a výrazným stoupáním.

Fyzická realizace byla zahájena dne 23. 6. 2014 a ukončení dne 31. 5. 2015.

Zhotovitelem stavby byla společnost EUROVIA CS, a.s.