Bylo realizováno:

www.nuts2severozapad.cz
www.europa.eu

– v zadávacím řízení na „Autorský dozor projektanta při provádění stavby“ byl vybrán RECONTSTRUCTION s.r.o.

– v zadávacím řízení na „Dohled architekta nad autorskými právy při provádění stavby“ byl vybrán Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o.

– 1.12.2009 proběhlo Předání staveniště (zároveň byl umístěn velkoplošny reklamní panel ROP na stavbě)

– 3.12.2009 proběhlo Zahájení stavebních prací

– slavnostní zahájení stavby – položení základního kamene dne 15. 12. 2009 Fotogalerie

– zadávací řízení na autorský dozor projektanta při provádění stavby.

– dne 11. 3. 2009 byla předložena žádost o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad.

– dne 22. 9. 2009 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad.

– zadávací řízení na zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci. Dodavatelem této zakázky byl vybrán uchazeč INVESTON s.r.o. z Karlových Varů, s nímž byla uzavřena mandátní smlouva.

– zadávacího řízení na zhotovitele stavby, které vyhrálo Sdružení „SYNER – ALGON – ISSO“ tvořené firmami SYNER, s.r.o., ALGON, a.s. a ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. Smlouva s vítězem tohoto zadávacího řízení byla uzavřena dne 30. 11. 2009.

– zadávací řízení na „Autorský dozor projektanta při provádění stavby“ Dodavatelem této zakázky je RECONTSTRUCTION s.r.o.

– zadávací řízení na „Dohled architekta nad autorskými právy při provádění stavby“ Dodavatelem této zakázky je Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o.

*30.6.2011 byla ukončena fyzická realizace 1. etapy

Právě se realizuje:

Právě se provádějí práce I. etapy: