www.nuts2severozapad.cz
www.europa.eu

Bylo realizováno:

 • zadávací řízení na zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci. Dodavatelem této zakázky bylo vybráno „FRU-consult – sdružení“ z Karlových Varů, s nímž byla uzavřena mandátní smlouva.
 • zadávací řízení na zhotovitele stavby. Dodavatelem této zakázky bylo vybráno „Sdružení CTV Ostrov“ tvořené firmami:
  Metrostav a.s.
  TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby
  BAUSTAV a.s.
 • zadávací řízení na autorský dozor projektanta při prováděnístavby. Dodavatelem této zakázky je RECONTSTRUCTION s.r.o.
 • předání staveniště dne 4. 9. 2009
 • zahájení stavebních prací dne 6. 9. 2009
 • osazení 2 kusů velkoplošných reklamních panelů ROP na stavbě
 • slavnostní zahájení stavby – položení základního kamene dne 23. 9. 2009 (viz fotogalerie); tisková zpráva
 • zadávací řízení na dohled architekta nad autorskými právy při provádění stavby. Dodavatelem této zakázky je A69 – architekti s.r.o.
 • 31.8.2010 byla ukončena fyzická realizace 1. Etapy

Právě se realizuje:

 • probíhají práce na 2. etapě
 • stavební práce dokončeny
 • předání dokončeného díla 31.5.2011
 • 31.8.2011 bude ukončena fyzická realizace 2. etapy