Dne 10.6.2008 byla podána projektová žádost do 2. výzvy ROP NUTS II Severozápad.

Zrušení výběrového řízení

  • Dne 13.7.2009 bylo zrušeno výběrové řízení na Zhotovitele stavby z důvodu, že nabídková cena uchazeče je výrazně vyšší než finanční prostředky schválené Zastupitelstvem Karlovarského kraje na realizaci projektu.

Vyhlášení výběrového řízení

  • Dne 13.7.2009 bylo vyhlášeno otevřené Výběrové řízení na Zhotovitele stavby.

Výsledek výběrového řízení

  • Dne 24.9.2009 Rada Karlovarského kraje schválila výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky Interaktivní galerie – Becherova vila – provádění stavby. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče Sdružení Thermia – Bau – Prefa – Beton – Becherova vila jehož účastníky jsou THERMIA – BAU a.s.

Předání stavby Bechrova vila

21.10.2009 byla přdána stavba zhotovitely stavby Sdružení Thermia – Bau – Prefa – Beton – Becherova vila.

Zahájení rekonstrukce

6.11.2009 byla zahájena rekonstrukce stavby Interaktivní galerie – Becherova vila.