nuts2SZ

 

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

 

Cyklostezka Ohře II

Projekt Cyklostezka Ohře II byl realizován Karlovarským krajem a cílem tohoto projektu bylo vybudování nového úseku Cyklostezky Ohře, která je páteřní cyklostezkou v Karlovarském kraji. Investorem akce byl Karlovarský kraj, který na projekt získal spolufinancování z ROP NUTS II Severozápad.

Nový úsek páteřní cyklostezky, který je veden z Chocovic přes Hradiště a Jindřichov do města Chebu, byl slavnostně zprovozněn v pátek dne 16. 5. 2014. Jedná se o část cyklostezky, která je dlouhá 4,7 km. Cyklisté zejména nejvíce ocení asfaltový povrch, nové dřevěné zábradlí podél cyklostezky či nově vybudovanou lávku přes řeku Ohři.

Cyklostezka je vzhledem ke své nenáročnosti a bezpečnosti velmi oblíbená a využívána především rodinami s dětmi a rekreačními cyklisty.

Zhotovitelem stavby byla Báňská stavební společnost, s.r.o.