Realizační fáze projektu byla ukončena dne 31.5.2014

Od 1.6.2014 do 27.6.2019 běží tzv. doba udržitelnosti projektu