Projektový tým

Ing. Monika Sádlíková
Ing. Karel Brandtl
Ing. Věra Javůrková
Zuzana Valníčková