Projektový tým

Ing. arch. Jana Kaválková (vedoucí oddělení územního plánování KÚKK)
Ing. Václav Černý (ředitel Letiště Karlovy Vary)
Ing. Ilja Smetana