www.nuts2severozapad.cz
www.europa.eu

Popis

Projekt navazuje na stávající projekt Českých drah, a.s. „Živá nádraží – Living stations“, který předpokládá komplexní revitalizaci přibližně 60 nádražních objektů v České republice. Záměrem je přetvořit okolí nádraží Českých drah v Karlovarském kraji v respektované součásti života městských center, kam lidé rádi chodí, nejen když cestují, ale například i za nákupy a dalšími volnočasovými aktivitami. Je určen pouze pro obce a města, jejichž dopravní terminál má minimálně základní kombinaci více druhů dopravy – železnice a dálkovou autobusovou dopravu, MHD, spojující i okolní obce s dopravním terminálem – a v jeho blízkosti je možnost vytvoření nebo vybudování volnočasových 
a obchodních aktivit

Hlavním cílem projektu je:

  • rekonstrukcí a dostavbou vytvořit nové dopravní terminály
  • ve vybraných městech a obcích na území Karlovarského kraje vybudovat moderní dopravní uzly pro pohyb pracovních sil i turistů po Karlovarském kraji s možností využití všech druhů dopravy v jednom místě – železnice, autobusy, MHD
  • zavedení centrálního odbavovacího systému, včetně zařízení dopravní telematiky (jehož součástí budou i informační panely) pro zprostředkování informací o možnostech dopravy pro jednotlivé cestující.

Karlovarský kraj, jako hlavní nositel projektu, zajistí přípravu žádosti o poskytnutí dotace, včetně všech povinných příloh
a v případě poskytnutí dotace zajistí realizaci projektu včetně finančního krytí až do řádné kolaudace a uvedení do provozu

Na partnery projektu, kterými jsou města splňující kritéria Karlovarského kraje na dopravní terminály, jsou kladeny tyto požadavky:

  • dopravní terminál je součástí územního plánu obce (města)
  • součinnost s Karlovarským krajem při přípravě a zpracování všech dokumentů potřebných k podání žádosti o získání dotace z fondů EU a následnou realizaci.
  • součinnost s Karlovarským krajem při přípravě a zpracování všech dokumentů potřebných pro realizaci a podání žádosti o získání dotace z fondů EU
  • zajištění provozu a bezpečnosti dopravního terminálu
  • provozovat dopravní terminál po dobu minimálně 10 let bez nárokování finančních příspěvků na provoz ze strany Karlovarského kraje
  • zajištění ochrany dokončené stavby proti poškození a zcizení