www.nuts2severozapad.cz
www.europa.eu

Popis

V Karlovarském kraji je v provozu již celá řada místních cyklostezek a vyznačena hustá síť cyklotras, např. v okolí Aše, Chebu, Mariánských Lázní, dále v Krušných Horách a Slavkovském lese. K rozvoji cyklistické dopravy a cykloturistiky v Karlovarském kraji má výrazně přispět vybudování páteřní cyklostezky o celkové délce 105 km. Trasa je vedena malebným údolím řeky Ohře od hranice se SRN až po hranici s Ústeckým krajem. V letech 2004 – 2007 byly realizovány úseky:

  • Hranice SRN – Slapany
  • průjezd městem Cheb – 1.etapa
  • průjezd městem Loket – 1.etapa
  • Loket – Svatošské skály
  • průjezd městem Karlovy Vary – 1.etapa

Záměrem Karlovarského kraje je dobudování trasy v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ v plánovacím období EU 2007-2013, za předpokladu financování projektu z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad.