Popis

Cílem aktivit APDM KK v souvislosti greenfields (GF) a brownfields (BF) je vytvářet vhodné podmínky a prostředí pro regeneraci brownfields, spolupráci, cílené získávání investic a iniciaci zajímavých rozvojových projektů.

Při naplňování tohoto cíle APDM KK uplatňuje tyto principy:

  • spolupráce s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest
  • dlouhodobá systémová spolupráce s majiteli uvedených nemovitostí, hospodářskou komorou, městy a obcemi, developery, investory, ministerstvy, zahraničními velvyslanectvími a dalšími subjekty
  • monitoring aktivit a lokalit BF, GF a nájemních hal
    vytváření atmosféry a systému spolupráce dle poptávky a možností
  • stanovení dlouhodobě udržitelné rozvojové platformy – naplňování tohoto principu záleží na názoru a přístupu zapojených subjektů a partnerů

Definice pojmu „BROWNFIELD“

Brownfield je nemovitost (pozemek nebo objekt), která se nachází na současně nebo v minulosti zastavěném území, která není efektivně využívaná a která je zanedbaná a případně i kontaminovaná. Jedná se o nemovitost, kterou nelze efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace. Brownfield obvykle vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. Problematiku lokalit, které lze označit jako brownfield, lze řešit buď obnovením jejich původní funkce, nebo nahrazením novým typem využití.

Aktuální stav

V roce 2006 byla ve spolupráci Karlovarského kraje a Agentury CzechInvest „Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields v Karlovarském kraji“, v rámci které bylo identifikováno přes 200 lokalit BF. V roce 2007 byla zpracována aktualizace dat a možností využití BF (zadavatelem Karlovarský kraj, gestorem APDM KK).

V roce 2007 byl také zpracován „Průzkum podnikatelských nemovitostí v Karlovarském kraji“ (zadavatelem Karlovarský kraj, gestorem APDM KK), který byl zaměřen zejména na vyhledání lokalit GF.

V roce 2007 byly zprovozněny internetové stránky Karlovarského kraje pro investory s databází investičních příležitostí v podobě možnosti vyhledávání jednotlivých typů lokalit a informací o nich. Stránky jsou v současné době stále ve výstavbě.

Více informací na www.karlovyvary-region.eu