Popis

Jedná se o soubor aktivit, vzniklý na základě zájmu vodácké veřejnosti, zaměřený na podporu a rozvoj vodáctví a vodácké turistiky na řece Ohři a jeho přítocích. Řešeny jsou především otázky typu kvality zázemí pro vodáky, splavnosti řeky, marketinkové podpory, informovanosti, životu nebezpečných jezů, ale např. i otázky společenského života. Řeka Ohře slaví svůj vlastní svátek s názvem Den Ohře, konající se vždy poslední sobotu v měsíci červenci. V roce 2006 vznikla kolem vodácké části řeky Ohře Vodácká stezka s trojjazyčnými informačními tabulemi, která nemá dosud v České republice obdoby.

Mezi plánované aktivity patří rozšíření zázemí a zkvalitnění služeb pro vodáky (kempy, vybavení kempů, půjčovny lodí a raftů, kurzy, stravování, ubytování, infocentra). Důležitou otázkou je rovněž realizace některých úprav na samotné řece pro zvýšení bezpečnosti vodáků a zlepšení sjízdnosti řeky (úpravy a rekonstrukce jezů, výstavba vodáckých propustí).

Aktuální stav

Více informací o projektu: www.poohri.cz