Krajské vzdělávací centrumDVPP gymnázium Sokolov

Popis prjektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Grantové projekty – projekty příspěvkových organizací zřizovaných KK

Projektové žádosti podané do druhého kola výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, název globálního grantu – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraje, vyhlašovatel výzvy – Karlovarský kraj.

Zapojení Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace v grantových projektech – role nefinančního partnera.

Projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0008
žadatel o finanční podporu: Gymnázium Cheb
datum zahájení realizace projektu: 01.07.2010
datum ukončení realizace projektu: 31.12.2011
celkové způsobilé výdaje: 2.970.870,- Kč
www.gymcheb.cz

Projekt „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007
žadatel o finanční podporu: Gymnázium Cheb
datum zahájení realizace projektu: 01.01.2010
datum ukončení realizace projektu: 30.06.2011
celkové způsobilé výdaje: 2.957.812,- Kč
www.gymcheb.cz

Projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0006
žadatel o finanční podporu: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
datum zahájení realizace projektu: 01.07.2010
datum ukončení realizace projektu: 31.12.2011
celkové způsobilé výdaje: 2.971.850,- Kč
www.isste.cz

Projekt „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005
žadatel o finanční podporu: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
datum zahájení realizace projektu: 01.01.2010
datum ukončení realizace projektu: 30.06.2011
celkové způsobilé výdaje: 2.957.812,- Kč
www.isste.cz

Projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech “
reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004
žadatel o finanční podporu: První české gymnázium v Karlových Varech
datum zahájení realizace projektu: 01.07.2010
datum ukončení realizace projektu: 31.12.2011
celkové způsobilé výdaje: 2.972.440,- Kč
www.gymkvary.cz

Projekt „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v KV“
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003
žadatel o finanční podporu: První české gymnázium v Karlových Varech
datum zahájení realizace projektu: 01.01.2010
datum ukončení realizace projektu: 30.06.2011
celkové způsobilé výdaje: 2.957.975,80,- Kč
www.gymkvary.cz

Stručný popis grantových projektů
Projekty „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu, Karlovy Vary a Sokolov“ – zahájení realizace projektů 01.01. 2010.

Hlavní cíle grantových projektů:

 • zvýšení dostupnosti DVPP a zajištění rovného přístupu ke vzdělání prostřednictvím založení a fungování vzdělávacího střediska DVPP při Gymnáziu Cheb, Prvním českým gymnáziu v Karlových Varech a Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov
 • vyškolení skupiny 75 pedagogů (lektorů/metodiků) základních a středních škol v okrese Cheb, Karlovy Vary a Sokolov v kompetencích: odborně-předmětové, pedagogicko-psychologické, lektorské a manažerské, a to celkem ve 25 kurzech DVPP á 8 hodin
 • vyrovnání vstupní úrovně účastníků projektu bude zajištěno prostřednictvím povinně volitelných kurzů ve výběrových tématech

Účastníci projektů vytvoří odborně – metodický tým (včetně personální a organizační struktury metodických kabinetů), jehož úkolem bude realizace programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v nově vytvořeném středisku.

Projekty „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu, Sokolově a Karlových Varech“ – zahájení realizace projektů 01.07.2010.

Hlavní cíle grantových projektů:

 • podpora systému a různých forem DVPP v rámci celokrajského záměru plánované sítě okresních vzdělávacích středisek
 • zabezpečení dostupného, aktuálního a atraktivního vzdělávání pedagogů v prioritách, které jsou určeny jednotlivými vzdělávacími oblastmi rámcových vzdělávacích programů
 • tvorba metodických materiálů soustředěných v metodických kabinetech
 • pořízení didaktického dovybavení pro aplikaci nově získaných poznatků v ped. praxi na partnerských školách
 • prezentace DVPP široké odborné veřejnosti a zavedení systému DVPP

Projekt umožní pedagogům účast v aktivitách, které není možné v běžném systému DVPP
z ekonomických a technických důvodů realizovat.

Individuální projekty ostatní – projekty Karlovarského kraje.

Projektové žádosti podané do výzvy č. 14 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vyhlašovatel výzvy – MŠMT.

Zapojení Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace v grantových projektech – role nefinančního partnera.

Projekt „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0024
žadatel o finanční podporu: Karlovarský kraj
předpokládané datum zahájení realizace projektu: 01.04.2010
předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31.03.2013
celkové způsobilé výdaje: bude doplněno později
www.kr-karlovarsky.cz

Hlavní cíle projektu:

 • E-learningové kurzy jazykového vzdělávání včetně částí zaměřených na přípravu na zkoušky odpovídající mezinárodně platným certifikátům
 • vytvoření a pilotní ověření systému kombinovaných kurzů s prezenční částí
  i distančním studiem
 • vyškolení managmentu škol (ředitele škol, jejich zástupce a ICT metodici) a členy metodických týmů jednotlivých oblastí a oborů v používání portálu
 • vytvoření databáze e-learningových kurzů
 • vytvoření systému na vkládání a vyhledávání e-learningových kurzů
 • naplnění portálu základním obsahem, tj. kurzy, které jsou již ve školách k dispozici
  z minulých let
 • naplnění portálu nově vzniklými kurzy pro podporu výuky jazyků
 • vytvoření databáze vzdělávacích programů pořádaných různými institucemi v našem kraji
 • vytvoření systému na vkládání a vyhledávání vzdělávacích programů
 • vytvoříme otevřené i uzavřené komunikační platformy pro výměnu názorů
  a zkušeností mezi školami a dalšími institucemi i koncovými uživateli
 • propojení krajského portálu s evropským portálem European Schoolnet a jiné

Projekt „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0026
žadatel o finanční podporu: Karlovarský kraj
předpokládané datum zahájení realizace projektu: 01.04.2010
předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31.03.2013
celkové způsobilé výdaje: bude doplněné později
www.kr-karlovarsky.cz

Hlavní cíle projektu:

 • vytvoření platformy pro spolupráci při zavádění ŠVP do vzdělávání jako výchozího prostředku pro naplňování kurikulární reformy
 • vznik řízené aktivity v podobě Krajského vzdělávacího centra (KVC), která umožní výměnu zkušeností se ŠVP v rámci vzdělávacích oblastí a oborů prostřednictvím workshopů a konferencí
 • koordinace kroků při naplňování kurikulární reformy pomocí ŠVP na školách
 • výměna zkušeností se ŠVP v rámci vzdělávacích oblastí a oborů
  • organizování workshopů zaměřených na výměnu zkušeností mezi pedagogy základních
  a středních škol
 • spolupráce, předávání si zkušeností a pravidelné se zapojování do dalších činností, které úspěšná implementace ŠVP na sebe váže
 • setkávání pedagogů na workshopech, které bude kompletně organizovat Krajské vzdělávací centrum
 • prezentace úspěšných aktivit ze škol a semináře, které povedou odborní lektoři na využití moderních technologií ve výuce z vysokých škol a s mezinárodními zkušenostmi
 • publikování zajímavých témat na webu KVC
 • vznik tištěné podoby prezentací a příspěvků z Pedagogických dnů a jiné