Tisková zpráva č. 1 – program Leonardo da Vinci Tisková zpráva

Tisková zpráva č. 2 – program Leonardo da Vinci Tisková zpráva

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je podpora celoživotního odborného nevysokoškolského vzdělávání dospělých, podpora dalšího profesního rozvoje účastníků v odborném vzdělávání a přípravě. V Karlovarském kraje se neustále objevuje značná potřeba získávání zkušeností s inovačními postupy a  novými metodami, aplikovatelnými v regionu. V rámci projektu uskutečníme čtyři studijní cesty do zemí Evropské unie. Studijních cest se zúčastní převážně manažeři pro rozvoj lidských zdrojů, manažeři Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, pracovníci jednotlivých úřadů na komunální a regionální úrovni, pracovníci organizací a další. Projektu se zúčastní osoby, které přímo zasahují do procesu odborného vzdělávání.

Realizace projektu napomůže:

• získat nové nápady a inovační postupy v oblasti profesního vzdělávání
• přispět k profesní rozvoji účastníků v odborném vzdělávání a přípravě
• zvýšit odborné kvalifikace a jazykové kompetence účastníků
• navázat nové kontakty na odborné úrovni
• přispět k rozvoji spolupráce a partnerství institucí na evropské úrovni

V rámci projektu budou realizovány čtyři studijní cesty, kterých se zúčastní celkem 28 osob. V rámci projektu budou navštíveny čtyři evropské země – Rakousko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko. Každá země bude navštívena jednou, vždy 7 účastníků do každé z vybrané evropské země.

Název projektu: „Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě“
Číslo projektu: CZ/09/LLP-LdV/VETPRO/134142.
Poskytovatel grantu: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Žadatel: Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Celková výše poskytnutého grantu: 37.730,- EUR
Období realizace projektu: 01/09/2009 – 31/05/2011