Úvodní konference 24.4.2012

Závěrečná konference 30.1.2014

Dne 30. 1. 2014 se v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary konala závěrečná konference projektu „ V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“.

Na závěrečné konferenci byla odborem sociálních služeb Krajského úřadu Karlovarského kraje a dodavateli služeb shrnuta realizace celého projektu a dále byly představeny vytvořené inovativní produkty. Celkem bylo v rámci realizace projektu vytvořeno 21 inovativních produktů (strategické dokumenty, analýzy, regionální karty, metodiky a jiné). Dodavatel GI projekt o.p.s. Protivín vytvořil 6 inovativních produktů, dodavatel QQT s.r.o. Praha vytvořil 15 inovativních produktů. O závěrečnou konferenci byl ze strany poskytovatelů sociálních služeb velký zájem.