Druhá studijní cesta do Slovinska

Termín: 25.04. – 01.05.2010
Navštívená země: Slovinsko (Ljubljana)
Téma studijní cesty: „Rozvoj regionu prostřednictvím podnikatelských aktivit“

Účastníci v průběhu týdne navštívili níže uvedené organizace, firmy, úřady:

Město Ljubljana – úřad – www.ljubljana.si/
• činnost samosprávy města (volby, působnost a jiné) + představení města (historie)
• stavby architekta Plečnika
• reálné příklady aktivit města vedoucí k rozvoji města a regionu
• podpora podnikatelských aktivit (soukromého sektoru)– např. biofarmy, včelařství a jiné
• projekty financované z evropských fondů a jiné

Hotel Slon (náhradní program) – www.hotelslon.com
• prezentace hotelu a jeho služeb (prohlídka hotelu)
• rozvoj hotelu – projekty – čerpání prostředků EU (program Phare) a jiné

Informační centrum TNP Bled – Triglavský národní park – www. tnp.si – státní organizace
• zapojení do ochrany přírody, představení způsobu života místních obyvatel ve vyšších
horských polohách (zemědělství, krajinářství a ekologie)
• realizované projekty pro veřejnost a školy v regionu
• promítnutí 20 – ti minutové prezentace
• napojení centra na sociální oblast (multikultura) a jiné

Bled Tourist Office – www. bled.si
• činnost samosprávy města Bled
• rozvoj města a velké projekty města (představení)
• spolupráce města s okolními městy (obcemi)
• zapojení v projektech – financování a jiné

Město Maribor – úřad – www.maribor.si
• činnost samosprávy města (působnost starosty, volby a jiné)
• aktivity města – velké investiční akce v průběhu posledních 3 let
• priority města, význam města pro rozvoj regionu (volnočasové aktivity, sociální oblast)
• podpora podnikatelského sektoru
• připravované a realizované projekty v různých oblastech (financovaní z EU) a jiné

Hospodářská komora Slovinska, Maribor – www.stajerskagz.si – partner – zvací dopis
• význam hospodářské komory pro rozvoj Slovinska, regionu a města – promítnuta prezentace
• podpora podnikatelských aktivit, podpora soukromého sektoru, podpora spojení podniků a  skupin (konsorcia, klastry)
• projekty financované z EU a jiné aktuální informace

Úřad pro lokální samosprávu a regionální politiku, Maribor – www.svlr.gov.si
• představeny hlavní činnosti úřadu, jeho funkce (role) v daném regionu
• zaměření úřadu – aktuální projekty přeshraniční spolupráce (realizace, financování) a jiné

Úřad pro lokální samosprávu a regionální politiku, Ljubljana – www.svlr.gov.si
• představeny hlavní činnosti a role úřadu pro region (funkce úřadu v daném regionu)
• zaměření úřadu – aktuální projekty přeshraniční spolupráce (realizace, financování)
• možnosti čerpání prostředků – období 2013 – 2017 (vize) a jiné

Logistická firma Luka Koper – přístav Koper – www.luka-kp.si/slo/ – akciová společnost
• představeny základní přístavní a logistické aktivity
• zaměření (velký důraz) firmy na ekologii a ochranu životního prostředí
(např. vlastní likvidace odpadu) a jiné
• prohlídka logistické firmy v přístavu Koper

Lázně TERME ČATEŽ d.d – www.terme-catez.si/ – akciová společnost
• představeny základní lázeňské služby (význam lázní pro region) – prohlídka lázní
• důležitost lázní – prezentace resortů – oblast cestovního ruchu
• propojení lázní na zdravotními pojišťovnami (financování)
• realizované projekty financované z EU a jiné

V současné době se připravuje třetí studijní cesta do Maďarska, Budapešť. Termín týdenní studijní cesty je naplánován od 26. září do 2. října 2010. Téma studijní cesty: „Cestovní ruch jako potenciál rozvoje regionu“ (zejména ekoturistika a venkovská turistika)

Rakousko – Vídeň

V termínu od 1.11. do 7.11.2009 se uskutečnila první studijní cesta do Rakouska.

Téma studijní cesty: „Ekologie a obnovitelné zdroje energie“
Účastníci v průběhu týdne navštívili níže uvedené organizace, firmy, úřady:

2.11.2009

Přijímající organizace: Magistrát města Vídně

http://www.wien.gv.at/

Získané poznatky:
Zástupkyně přijímající organizace v úvodu návštěvy představila Magistrát města Vídeň.

Účastníci byli seznámeni s:

 • fungováním politických orgánu spolkové země
 • procesem voleb a procesem projednávání a schvalování rozpočtu města Vídeň
 • seznámeni s dalšími aktivitami Vídně – podpora a osvěta v oblasti třídění komunálního odpadu, recyklace odpadů, role a úloha spalovny Spitellau ve městě, podpora nových technologií v oblasti využívání alternativních zdrojů energií, podpora projektů zabývající se výzkumem a jiné

Účastníci měli možnost prohlídky Magistrátu města Vídeň.

3.11. 2009

Přijímající organizace: Rakouský ekologický institut, Seidengasse 13A-1070 Wien

http://www.ecology.at/

Získané poznatky:
Jedná se o soukromý institut, který se zabývá převážně výzkumnou a poradenskou činnosti
v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a využívání alternativních zdrojů energie.

Účastníci byli seznámeni s  hlavními aktivitami institutu:

 • zpracování analýz a studií proveditelnosti v oblasti ochrany životního prostředí a využívání alternativních zdrojů energií
 • zpracování projektů v oblastech společensko-vědecká technologie, stavebnictví, výstavby měst, výstavby pasivních domů
 • zpracování studií v oblasti využívání atomové energie, v oblasti využívání síťových prvků ve stavebnictví a jiné.

4.11.2009

Přijímající organizace: Městská spalovna Spittelau (přesun z pondělí na středu)

http://www.wienenergie.at/fernwaerme

Získané poznatky:
Účastníci byli seznámeni s:

 • procesem třídění komunálního odpadu ve Vídní
 • procesem svozu komunálního odpadu do spalovny
 • procesem spalování komunálního odpadu
 • procesem využívání nových technologií při spalovaní
 • procesem chlazení veřejných budov (využívání přebytečného tepla v létě)
 • procesem ukládání odpadu, s problémy při třídění a spalování odpadu

Zástupce přijímající organizace účastníky provedl technologickou částí spalovny a ukázal
a vysvětlil práci kontrolního dispečinku.

Přijímající organizace: Pasivní dům Obstbau St. Andre Burgenland

http://www.allesapfel.at/

Získané poznatky:
Účastníkům byl představen malý soukromý rodinný podnik, který zpracovává jablka, vyrábí produkty z jablek a prodává vyrobené produkty. Majitel firmy účastníkům vysvětlil konstrukční systém domu, proces vytápění, proces využití alternativních zdrojů energií, proces vzduchoregulace, proces větrání a klimatizace malého pasivního domu.

Přijímající organizace: ETV ENENERGIETECHNIK, Mark Vins

http://www.mark-vins.businesscard.at/

Získané poznatky:
Účastníci byli informování o snaze firmy zavádět do výroby moderní výrobní technologie s nízkými výrobními náklady. Jedná se o soukromou firma, která je řadu let partnerem pro montáž větrání a vytápění a instalaci zařízení pro všechny druhy vytápění. Dále je partnerem pro montáž větracích a klimatizačních systémů a je aktivně činná v údržbě přístrojové
a regulační techniky, techniky pro diagnostiku onemocnění a zranění atd.

Účastníci byli seznámeni s  obchodní činností firmy:

 • tepelná technika, řídící systémy, ventilace, klimatizace atd.

5.11.2009

Přijímající organizace: Státní úřad pro životní prostředí – Umweltbundesamt
www.umweltbundesamt.at

Získané poznatky:
Jedná se o společnost s ručením omezeným – vlastník stát.

Účastnici byli seznámeni s hlavními aktivitami společnosti:

 • zpracovávání koncepcí a studií v oblasti ochrany životního prostředí
 • pořizování, analyzování a vyhodnocování spolkových dat v oblasti ochrany životního prostředí
 • příprava podkladů a zpracování návrhů zákonů v oblasti ochrany životního prostředí, partnerství v mezinárodních organizací jako je EU komise, Evropské agentury pro životní prostředí – OECD, EEA
 • realizace projektů v zahraničí a jiné

Přijímající organizace: Bioenergy park Bruck an der Leitha – výtopna

http://www.energiepark.at/

Získané poznatky:
Účastnici byli seznámeni s technologií vytápění a zpracování biomasy. Účastníkům byl názorně ukázán a vysvětlen proces vytápění – od nakládky biomasy až po dodání tepla do centrální sítě. Jedná se o výtopnu (dálkové vytápění) na zpracování biomasy (převážně štěpky). Výtopna dodává teplo malým odběratelům (800 domácnosti), veřejným institucím (školy, úřady) a také do průmyslového parku ECO Plus. Účastníkům byly prezentovány výhody a nevýhody výtopny (umístění výtopny cca 9 km od města).

Zástupce přijímající organizace účastníky provedl technologickou částí výtopny.

6.11.2009

Přijímající organizace: Pasivní dům – Energy Base Wien – Kancelářský komplex http://www.energybase.at/

Získané poznatky:

Účastnici byli seznámeni s koncepcí stavby kancelářského komplexu (dům budoucnosti), která je založena na třech pilířích – energetická účinnost, využití obnovitelných zdrojů energie, zabezpečení komfortu pro uživatele (kvalita pracoviště). Účastníkům bylo sděleno a vysvětleno:

 • využití nových technologií výstavby velkého pasivního komplexu dochází k úspoře energií – úspora až 80 % nákladů na energie
 • využívání obnovitelných a ekologicky trvalých zdrojů energie
 • vysvětlen konstrukční systém, systém vytápění, systém vzduchoregulace, systém větrání, systém využívání sluneční energie a spodní vody

Zástupce přijímající organizace účastníky provedl technologickou částí pasivního domu.

Přijímající organizace: ÖGUT – Rakouská společnost pro ochranu životního prostředí a techniku
http://www.oegut.at/

Získané poznatky:
Účastníkům byly vysvětleny pojmy a představena úloha a role společnosti v Rakousku

 • pojem „Energie – Contracting“ a jiné
 • přínos společnosti pro podnikatele v oblasti dodávky energií, ochrany životního prostředí, úspory energií, využití alternativních zdrojů energií a jiné
 • probíhala diskuse na téma – kolísající ceny energií, výhody, nevýhody a využití modelů „Energie Contracting“ pro podnikatele, systém financování modelů „Energie Contracting“ a jiné.

Aktuálně

V současné době (I. čtvrtletí 2010) se připravuje druhá studijní cesta do Slovinska, Ljubljana – měsíc duben 2010. Téma studijní cesty: „Rozvoj regionu prostřednictvím podnikatelských aktivit“.