3. studijní cesta
V termínu od 26. 9. do 2. 10. 2010 se uskutečnila třetí studijní cesta do Maďarska.

navštívená země: Maďarsko, Budapešt
téma studijní cesty: „Cestovní ruch jako potenciál rozvoje regionu“

Účastníci studijní cesty v průběhu týdne navštívili níže uvedené přijímací organizace.

Název přijímací organizace www stránky
Nezisková organizace BTH www.budapestinfo.hu
Maďarská národní turistická kancelář www.hungarytourism.hu
Národní park Nemzeti – Kiskunsági www.bfnp.hu
Univerzita Budapešt – Harsanyi János Fisköla www.hjf.hu
Danubius – lázně – hotel Gellért www.danubiushotels.com
Herend porcelánka – manufaktura www.herend.com

Úřad práce – National employment and social office www.npk.hu

27. 09. 2010
Univerzita Budapešt – Harsanyi János Fisköla – soukromá univerzita
• základní informace – historie, strategie, status – prohlídka
• zavádění nových vyučovacích metod – blended e-learning
• problematika vzdělávání zaměstnanců
• EU projekty – rozvojové a vývojové projekty – financování …..
• spolupráce s ČR – hledání partnerů – další důležité informace

Úřad práce v Budapešti – National employment and social office – náhradní program
• představení úřadu práce – prohlídka
• prezentace situace – trh práce – statistické ukazatele – srovnání s ČR
• způsob financování podpory podnikatelů – podpory v nezaměstnanosti
• projekty financované EU – další aktuální informace

28. 09. 2010
Národní park Nemzeti – Kiskunsági
• představení parku – základní informace – prohlídka části parku
• aktivní role národního parku – cestovním ruch
• ekoturistika – oblast udržitelného rozvoje a fungování ekosystému
• problematika vzdělávání – životní prostředí – programy lesnické školy
• vzdělávací centra – EU projekty – financování – další aktuální informace

29. 09. 2010
Herend porcelánka – manufaktura – výroba tradičního maďarského porcelánu
Jedná se o největší porcelánku (manufakturu) v Evropě. Herendský porcelán patří mezi nejslavnější hungarika.
• představení společnosti – základní informace – historie – současnost – prodej výrobků
• partnerství a projekty – aktivní role – cestovní ruch
• problematika vzdělávání zaměstnanců
• mezinárodní spolupráce – spolupráce s ČR
• další aktuální informace – prohlídka manufaktury – výroba porcelánu

30. 09. 2010
Danubius – lázně – hotel Gellért
Hotel Danubius Gellert Budapest se nachází v malebném prostředí, na úpatí kopce Gellért
a současně na nábřeží Dunaje.
• představení – základní informace – historie a současnost – prohlídka lázní
• rozvoj turismu – poskytované služby a aktivní role lázní
• problematika vzdělávání zaměstnanců – partnerství a projekty
• spolupráce s ČR – další aktuální informace

01. 10. 2010
Maďarská národní turistická kancelář – Maďarská turistika a.s.
Primární funkcí této národní organizace je podporovat zemi turistickým potenciálem a poskytovat nejlepší služby pro turisty z celého světa.
• základní informace – historie a současnost – pobočky po celém světě – prohlídka
• způsob propagace země v EU – turismus – lázeňství – ekoturistika – venkovská turistika
• kulturní dědictví – události – služby – další aktuální informace

BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft. – náhradní program
Jedná se o neziskovou organizaci – vlastník magistrát města Budapešt. Organizace byla založena k propagaci hlavního města Maďarska jako turistické destinace, hledání efektivních cest k navýšení počtu přijíždějících turistů do Budapešti, propagaci města v zahraničí.
• představení neziskové organizace – historie – současnost – strategie – prohlídka
• marketingové aktivity neziskové organizace – propagace Budapešti jako turistické destinace
a propagace hlavního města Budapešt v zahraničí
• propagace Budapešti – e-marketing – nová služba – využívání internetu – základní úloha ve výběru destinací, organizace cesty a jiné
• obchodní aktivity ve městě – veřejný a soukromý sektor – podpora turismu
• mezinárodní spolupráce – spolupráce s ČŘ – další aktuální informace o Budapešti

V současné době se připravuje poslední čtvrtá studijní cesta do Polska, Štětín, oblast Pomořansko. Termín studijní cesty je naplánován od 20. 03. Do 26. 03. 2011. Téma studijní cesty: „Aplikovaná věda a výzkum ve vazbě na rozvoj specifik území“.