Důležité odkazy

Karlovarský kraj

Dodavatel QQT s.r.o. Praha

GI projekt o.p.s. Protivín

Zpráva – stručné shrnutí 1. roku realizace projektu IP KK „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ IP – KP – stručné shrnutí – 1.rok realizace.doc

Akreditované vzdělávací kurzy

Dodavatel služeb GI projekt o.p.s. zajišťoval v období od května 2012 do října 2012 vzdělávací kurzy určené pro pracovníky kraje a obcí. Do vzdělávání se zapojilo 30 osob. Jedná se o počet unikátně zapojených frekventantů vzdělávacích kurzů. Vzdělávání bylo zakončeno přidělením certifikátů účastníkům. Dodavatel služeb vydal v průběhu realizace vzdělávacích kurzů celkem 109 jednotlivých certifikátů (vždy za účast na 8 hodinovém vzdělávacím kurzu) a dále 14 osob obdrželo „Závěrečné osvědčení“ – podmínkou pro udělení závěrečného osvědčení byla účast na nejméně pěti vzdělávacích kurzech z celkových šesti. Na akreditované vzdělávací kurzy navazovaly půldenní semináře pro pracovníky městských a obecních úřadů, pracovníky v sociálních službách a další zájemce.

Bližší informace o vzdělávacích kurzech a seminářích (prezentace ze vzdělávacích akcí) jsou k dispozici na webových stránkách GI projektu o.p.s.
Dodavatel služeb QQT s.r.o. zajišťuje v období od října 2012 do března 2013 vzdělávací program pro pracovníky obcí a kraje v oblasti zjišťování potřeb, posuzování míry a způsobu vhodné podpory lidí v nepříznivé sociální situaci Do vzdělávacího programu se přihlásilo celkem 28 pracovníků městských úřadů (Cheb, Nejdek, Sokolov, Ostrov, Mariánské lázně, Kraslice, Chodov), magistrátu města Karlovy Vary a Krajského úřadu Karlovarského kraje. Dne 26. 10. 2012 byl realizován první vzdělávací blok na téma „Hlavní východiska pro stanovování míry a způsobu potřebné podpory osoby v nepříznivé sociální situaci“.

Ostatní aktivity

– výběr z plnění jednotlivých klíčových aktivit

Dodavatel služeb GI projekt o.p.s. ve spolupráci se společností Universitas s.r.o. (subdodavatel) dne 27. 11. 2012 veřejně představil na jednání Návrhové skupiny komunitního plánování sociálních služeb Karlovarského kraje výsledky sociologického výzkumu. Sociologický výzkum byl zaměřen na problematiku seniorů, na problematiku dluhové krize, na konkrétní problémy jednotlivých respondentů, možnosti tyto problémy řešit a způsoby možné pomoci. Sociologický výzkum byl proveden na vzorku 600 osob z Karlovarského kraje.

Dodavatel služeb QQT s.r.o. v rámci plnění klíčové aktivity „Krajské nastavení systému financování sociálních služeb“ vytvořil 12 Regionálních karet sociálních služeb pro oblast služeb sociální prevence. Konkrétně byly vytvořeny či zrevidovány Regionální karty pro následující druhy sociálních služeb: Azylový dům, Azylový dům pro matky s dětmi, Nízkoprahové denní centrum, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Terénní programy, Dům na půl cesty, Intervenční centrum, Kontaktní centrum, Krizová pomoc, Noclehárna a Telefonická krizová pomoc.

V současné době probíhají intenzivní práce na plnění klíčové aktivity „Zpracování návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 – 2017 (podoba, struktura a obsah Střednědobého plánu).